top of page

ขั้นตอนการทำงาน

IC - สินค้าคงคลัง

เป็นโมดูลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับ การสร้างหรือเตรียมข้อมูลสินค้า และทำหน้าที่ซื้อสินค้าเข้ามาในสต็อก เมื่อข้อมูลสินค้าครบถ้วนเราก็สามารถที่จะทำในส่วนของเรื่องขายได้

จุดเด่น

  • สามารถออกใบสั่งซื้อและเปลี่ยนใบสั่งซื้อเป็นใบซื้อได้

  • สามารถทำการซื้อสินค้าเข้าสต็อก แบบ เงินสด เครดิต เช็ค และโอนเงินได้

  • สินค้ามีหลายรูปแบบ เช่นสินค้าที่ไม่ต้องการตัดสต็อก สินค้าที่ใช้สำหรับทำการหมายเหตุ

bottom of page