การปิดไม่ให้แสดงต้นทุนสินค้า

โปรแกรม QACC สามารถกำหนดให้เปิด-ปิดการแสดงต้นทุนสินค้าสำหรับกลุ่มผู้ใช้งาน ในกรณีที่เราไม่ต้องการให้พนักงานหรือผู้ใช้งาน เช่นแผนกขายหรือแผนกอื่นๆดูหรือรู้ต้นทุนสินค้า แต่สามารถดูจำนวนคงเหลือได้ ลองดูขั้นตอนการทำงาน

1.ไปที่ส่วนของการตั้งค่าโปรแกรม และกดที่การกำหนดกลุ่มผู้ใช้งาน Group policy เลือกกลุ่มผู้ใช้งานแล้วกดเพื่อขอทำการแก้ไขข้อมูล กดที่ ซ่อนราคาทุนของสินค้า เพียงเท่านี้ผู้ใช้งานที่อยู่ภายใต้กลุ่มนี้จะไม่สามารถเห็นราคาต้นทุนสินค้าได้

ตัวอย่างเมื่อได้กำหนดการซ่อนราคาสินค้า และผู้ใช้งานอยู่ในกลุ่มที่ถูกกำหนดให้ซ่อนราคา หน้าจอตรงส่วนของต้นทุนเฉลี่ยของสินค้าและราคาซื้อล่าสุดจะถูกปิดเอาไว้
Recent Posts

See All

ระบบหมายเลขเครื่อง (S/N)

ระบบหมายเลขเครื่อง หรือ Serial Number (S/N) ใช้สำหรับเก็บประวัติข้อมูลสินค้าที่ได้จำหน่ายออกไป เช่นหมายเลขเครื่องพิมพ์ หมายเลข IMEI ของโทรศัพท์มือถือ หรือหมายเลขรถยต์ ฯลฯ ท่านสามารถชมวีดีโอสาธิตการทำง

Mini POS สำหรับ Qacc

Mpos หรือ Mini POS เป็นการประยุกต์ให้โปรแกรม Qacc ที่ใช้งานอยู่สามารถออกบิลสลิปอย่างย่อได้ โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ โดยหลักการจะแนะนำให้แยกเครื่องที่จะใช้ในการออกบิลสลิป (Slip) แยกจากเค

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา Contact us

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือท่าน สามารถติดต่อเราได้ทาง
โทรศัพท์ อีเมล์ หรือผ่านช่องทาง social media.

081-6719649

หจก.เชียงรายเทคโนคอม

25 ถนนเรืองนคร ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย