การสร้างหน่วยนับ

1.ไปที่โมดูล IC- – >จัดการข้อมูล – – > หน่วยนับโปรแกรม Qacc สามารถที่จะออกแบบหน่วยนับได้ 4 ระดับ โดยเรามาเริ่มต้นที่หน่วยนับแบบง่ายที่สุดคือหน่วยนับแบบ 1 ระดับ เช่น การสร้างสินค้าแบบสบู่จะมีหน่วยนับแบบปกติคือ”ก้อน” ในที่นี้เราสามารถที่จะกด

  • [F4] ทำการเพิ่มข้อมูล

  • [F5] ทำการแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่

  • [F2] ทำการบันทึกข้อมูลที่ได้เพิ่มหรือแก้ไข

  • [F6] ทำการลบข้อมูลออก

  • [F12] ทำการแสดงข้อมูลที่มีอยู่

  • [PgUp]/[PgDn] เลื่อนข้อมูลขึ้นลง

ในที่นี้จะลองสร้างข้อมูลหน่วยนับ 1 ระดับเป็น “ก้อน” ด้วยการกด [F4] เพื่อขอเพิ่มแล้วป้อน “ก้อน” และทำการจัดเก็บด้วยการกดปุ่ม [F2] เป็นการเสร็จสิ้นการสร้างสินค้าแบบ 1 ระดับการสร้างหน่วยนับแบบหลายระดับ

เช่นการที่เราซื้อปากกามาแบบ 1 กล่องใหญ่มี 10 กล่องเล็ก และ 1 กล่องเล็กมีปากกาอยู่ 10 โหล 1 โหลเท่ากับ 12 ด้าม ตรงนี้สรุปให้เห็นภาพคือ

1 กล่องใหญ่ =  10 กล่องเล็ก

1 กล่องเล็ก  =  10 โหล

1 โหล          =  12 ด้าม

เราจะเริ่มต้นด้วยการกด [F4] และเขียน  “กล่องใหญ่ปากกา” แล้วกดที่ปุ่ม [+] เพื่อเพิ่มหน่วยย่อยลงไปหากมีอีกเราก็จะกดเพิ่ม [+] ที่บรรทัดทัดไป เช่น “กล่องเล็กปากกา” และเพิ่ม “โหล”และ “ด้าม”….ในลักษณะการทำงานอย่างนี้เราสามารถที่จะเพิ่มหน่วยย่อยได้หลายๆระดับ


Recent Posts

See All

ระบบหมายเลขเครื่อง (S/N)

ระบบหมายเลขเครื่อง หรือ Serial Number (S/N) ใช้สำหรับเก็บประวัติข้อมูลสินค้าที่ได้จำหน่ายออกไป เช่นหมายเลขเครื่องพิมพ์ หมายเลข IMEI ของโทรศัพท์มือถือ หรือหมายเลขรถยต์ ฯลฯ ท่านสามารถชมวีดีโอสาธิตการทำง

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา Contact us

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือท่าน สามารถติดต่อเราได้ทาง
โทรศัพท์ อีเมล์ หรือผ่านช่องทาง social media.

081-6719649

หจก.เชียงรายเทคโนคอม

25 ถนนเรืองนคร ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย