top of page

BL - เปิดบิลขาย

เป็นโมดูลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับ การขายและออกใบกำกับสินค้าหรือใบส่งสินค้า

 

จุดเด่น

 • สามารถออกใบจองหรือใบมัดจำสินค้า และเปลี่ยนใบจองเป็นใบกำกับสินค้าได้

 • สามารถทำการขายสินค้าแบบ เงินสด เครดิต เช็ค และโอนเงินได้

 • สามารถรับทำชำระเงินตามใบกำกับหรือใบวางบิลได้

 • Instant Billing- อ่านค่าบัตรประชาชนจากเครื่องอ่านบัตรแล้วไปออกบิลได้เลย(ในกรณีที่ลูกค้ามีเครื่อง Smart Card Reader)

 • สามารถเพิ่มเครื่องออกบิลเพื่อแยกการทำงาน BL-Station ได้ หรือทำงานในลักษณะใช้ร่วมกันได้

 • รายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขาย

 • ใบเอกสารทุกใบจะมี Verification Code เพื่อใช้ในการตรวจสอบว่าไม่ถูกแก้ไข(เป็น Qacc Version ในอนาคต)

 • จัดการข้อมูลพื้นฐาน

  • ข้อมูลลูกค้า

 • ขายสินค้า

  • ออกใบกำกับ

  • ออกใบส่งสินค้า

  • ออกใบจองสินค้า

  • ออกใบรับคืนสินค้า

  • ออกใบเสนอราคา

  • เปลี่ยนใบจองเป็นใบกำกับ

  • เปลี่ยนใบเสนอราคาเป็นใบกำกับ

 • ชำระ/วางบิล

  • ชำระเงินตามใบกำกับสินค้า​

  • ​ชำระเงินตามใบวางบิล

 • รายงาน

  • การขายประจำวัน

  • การชำระเงินประจำวัน

  • รายงานตามเครื่องบันทึก

  • การขายตามรหัสลูกค้า

  • การขายตามรหัสสินค้า

  • สรุปยอดขาย

  • พิมพ์ใบเอกสารตามหมายเลข

  • รายงานภาษีขาย

  • การพิมพ์เอกสารติดกล่องพัสดุ

 • อื่นๆ

  • แก้ไข-ลบ (ใบขาย/ใบส่งสินค้า/ใบรับคืน)

  • ลบการชำระเงิน

 • การตั้งค่าอื่นๆ

  • การเพิ่มโลโก้ (Logo) ในเอกสารต่างๆ

  • ไม่สามารถเปลี่ยนหมายเลขบิลขาย

  • ส่วนลดหลายระดับ (Multiple Discount)

bottom of page