การแก้ไขรายการซื้อ

สามารถที่จะทำการแก้ไขรายการซื้อหรือบิลซื้อได้ ในกรณีที่เราได้รับสิทธิที่สามารถเข้าแก้ไขได้ ให้ไปที่

1.ให้ไปที่เมนูอื่นๆ แล้วเลือกเมนูย่อยแก้ไขรายการบันทึก2.จะแสดงรายการซื้อของเดือนนั้นๆออกมาก่อน เราสามารถที่จะทำการค้นหาตามวันที่ หรือตามรหัสเจ้าหนี้ก็ได้ เมื่อได้บิลที่ต้องการเราก็กด Double-Click เพื่อเข้าไปทำการแก้ไขบิลนั้นๆ3.เมื่อแสดงบิลออกมา...ขั้นตอนในที่นี้จะเหมือนกับการทำการซื้อสินค้าเข้า ให้ดูในเรื่องการซื้อสินค้า4.ปุ่มยกเลิกในหน้าแก้ไข จะใช้ในกรณีที่เราป็นผู้ควบคุมและเราไม่ต้องการทำการแก้ไข เราสามารถเลือกที่จะยกเลิกบิล โดยบิลที่ถูกยกเลิกจะไปอยู่ที่ถาดของบิลที่ยังไม่ได้ยืนยัน โดยปกติบิลจะถูกยืนยันอัตโนมัติ บิลที่ยังไม่ได้ยืนยันผู้ใช้ทั่วไปจะสามารถคลิกเข้าไปแก้ไขได้ หลังจากทำการจัดเก็บบิลก็จะถูกยืนยันอัตโนมัติ 5.เมื่อยกเลิกไปแล้ว รายการจะหายไปและไปอยู่ที่ส่วนของยืนยันใบสั่งซื้อ ในที่นี้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถที่จะ Click เพื่อเข้าทำการแก้ไขได้ หรือลบรายการออกไปได้ ข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูภายใต้หัวข้อ ยืนยันใบสั่งซื้อ

Recent Posts

See All

ระบบหมายเลขเครื่อง (S/N)

ระบบหมายเลขเครื่อง หรือ Serial Number (S/N) ใช้สำหรับเก็บประวัติข้อมูลสินค้าที่ได้จำหน่ายออกไป เช่นหมายเลขเครื่องพิมพ์ หมายเลข IMEI ของโทรศัพท์มือถือ หรือหมายเลขรถยต์ ฯลฯ ท่านสามารถชมวีดีโอสาธิตการทำง

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา Contact us

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือท่าน สามารถติดต่อเราได้ทาง
โทรศัพท์ อีเมล์ หรือผ่านช่องทาง social media.

081-6719649

หจก.เชียงรายเทคโนคอม

25 ถนนเรืองนคร ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย