top of page

ข้อมูลทั่วไป

​       โปรแกรม QACC เหมาะสำหรับบริษัท ร้านค้า SME สหกรณ์ ทั้งขนาดเล็ก-ใหญ่ โปรแกรม QACC ช่วยให้ท่านสามารถจัดการงานบัญชีที่ยุ่งยากให้ถูกต้อง ตามหลักการบัญชีได้ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และง่ายดาย การทำงานของโปรแกรมได้จัดเรียงไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน รู้กำไรขาดทุน มีความปลอดภัยสูง

        โปรแกรม QACC ทำงานแบบ Real Time สามารถพิมพ์รายงานต่างๆ ได้โดยไม่ต้องรอประมวลผล สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไขรูปแบบเอกสาร ฟอร์มใบกำกับ ตามที่กิจการต้องการได้ มีระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติ Auto Backup เพียงกำหนดกรอบเวลา รูปแบบที่ต้องการสำรองข้อมูล และพร้อมด้วยระบบเมล์จะแจ้งเตือน Admin ถึงสถานะของการสำรองข้อมูล

จุดเด่น (Program Features)

รองรับได้มากกว่า 5 ภาษา Multi Language
(ไทย, อังกฤษ, ลาว, พม่า, จีน)
 
โปรแกรมสามารถทำได้หลายภาษาทำงานง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้งาน
รองรับการทำงานข้อมูลหลายกิจการ
 
สามารถรองรับได้หลายกิจการ และสามารถกำหนดรูปแบบ ของรายงาน และใบกำกับได้หลายรูปแบบตามต้องการ
มีระบบอัพเดทผ่านทางอินเตอร์เน็ต
 
มีระบบตรวจสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ต ทำให้โปรแกรมมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
โปรแกรมสามารถที่จะทำการสำรองข้อมูลได้แบบอัตโนมัติ (Auto) หรือแบบทำเอง (Manual)
 
มีระบบสำรองข้อมูลที่ใช้งานง่าย และนำข้อมูลกลับมาใช้งานได้อย่างสะดวก
รองรับการพิมพ์เช็ค
 
มีระบบการพิมพ์เช็คทำให้การทำงานง่าย และสะดวกมากขึ้น
ส่วนลดเพิ่มเติมหลายระดับ
 
ส่วนลดหลายระดับ เพื่อรองรับการให้ส่วนลดแล้ว ลดเพิ่มให้อีก เช่น 50%+3%+2% จะทำให้ได้ส่วนลดที่ตรง มากกว่าที่จะลดให้ลูกค้าตรงๆ 55%
มีระบบการทำงานที่เป็นอิสระ
 
มีระบบการทำงานที่แยกออกจากกัน สามารถทำงานที่โปรแกรมใดก่อน-หลังได้ ตามความต้องการ ทำให้สะดวกใช้งานง่าย และควบคุม
สามารถพิมพ์รายงานได้ตามที่ต้องการ
 
รูปแบบรายงานได้รับการออกแบบไว้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นรายปี รายเดือน รายวัน เพื่อให้สะดวกต่อการวิเคราะห์ตัดสินใจนโยบายต่างๆ ได้อย่างละเอียด
สามารถแก้ไขใบกำกับ ให้ถูกต้อง
 
สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขใบกำกับให้ตรงกับความต้องการของกิจการได้ และสามารถเก็บรูปแบบที่ออกแบบไว้เพื่อใช้งานในกิจการอื่นได้อีกด้วย

NEW FEATURES

bottom of page