UPDATE ล่าสุด

Update

V 1.62 ขั้นไป

January 15, 2018

 

แก้ไขปัญหาต่างที่เกิดขึ้น

BL & AR

  1. สามารถทำการชำระและทำหักภาษี ณ ที่จ่ายได้

  2.  V 1.64 สามารถที่จะพิมพ์ Logo ลงบนเอกสารได้  

  3. การที่สามารถกำหนดการพิมพ์สีให้กับใบกำกับ/ใบส่งสินค้าได้  

รายงานต่างๆ

รายงานการขายจะมีในเรื่องการรับคืนสินค้า และหักลบตัวเงิน

Update

V 1.56

October 31, 2017

 

ได้ปรับปรุงแก้ไขข้อพิดพลาดต่างๆทั่วไป

 

ในส่วน BI,IC และบางส่วนของ AR และ AP

1.ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ

 

ในส่วน IC

1.ได้แก้ไขปัญหารายงานบัญชีเคลื่อนไหวของตัวสินค้า

2.ได้แก้ไขในส่วนของการตัดสินค้าแบบมีองค์ประกอบ

3.เพิ่มในส่วนของการพิมพ์บาร์โค้ด 

Update

V 1.50

September 16, 2017

 

ปรับปรุงแก้ไขข้อพิดพลาดต่างๆทั่วไป

 

ในส่วน BI,IC และบางส่วนของ AR และ AP

1.ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ

 

ในส่วน BI & IC

1.ในส่วนของการขอพิมพ์ใบเอกสารต่างๆ ได้มีการออกแบบเป็นในลักษณะของปุ่มไอคอนเพิ่มขึ้นมาในแทบ Tools เพื่อให้การทำงานที่รวดเร็ว และได้เพิ่มปุ่มในการค้นหาเอกสารด้วย 

2.เพิ่มในส่วนของรายงานภาษีซื้อ (IC) และรายงานภาษีขาย (BI) และภาษีทั้ง 2 ส่วน ในส่วนของ (GL)

3.เพิ่มในส่วนของบริหารภาษีซื้อ 

Update

V 1.48

September 7, 2017

 

ปรับปรุงแก้ไขข้อพิดพลาดต่างๆทั่วไป

 

ปรับปรุงแก้ไขข้อพิดพลาดต่างๆทั่วไป

 

ในส่วน BI,IC และบางส่วนของ AR และ AP

1.ปรับในส่วนของการแก้ไขเอกสารทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และเพิ่มปุ่มก็อปปี้เลขที่เอกสารเข้าสู่ Clipboard ไม่ต้องเข้าแก้ไขบิลในกรณีต้องการเลขที่เอกสารเพื่อไปทำงานอย่างอื่น  เมื่อไปที่จุดอื่นก็ทำการ Pasteข้อมูลที่อยู่ใน Clipboard  เข้าสู่ในส่วนหน้าแก้ไขรายการ

1.ปุ่มเพิ่มข้อมูลเข้าสู่ Clipboard

2.สามารถข้อพิมพ์รายงาน Record ที่เราอยู่ได้โดยตรง

2.ได้เพิ่มการพิมพ์เอกสารในส่วนของการทำใบเสนอราคาและมีปุ่ม ไอคอนให้ใช้งานได้ง่ายมากขึ้น

3.ในส่วนของการพิมพ์ สามารถที่จะบอกจำนวนชุดที่ต้องการจะพิมพ์ได้

สามารถที่จะกดที่เลข 1 บนคีย์บอร์ด = 1 ชุด หรือ 2,3,4,5,....

Update

V 1.45

August 26, 2017

 

1.ทำการแก้ไขปัญหาต่างๆ (Bug)

2.ในส่วนของการแสดงรหัสสินค้า ได้เพิ่มปุ่มลบการค้นหา/ ปุ่ม Refresh ข้อมูลใหม่ โดยปุ่มนี้ทำ 2 หน้าที่

2.1.ลบการค้นหาก่อนหน้าออก = แสดงข้อมูลสินค้าทั้งหมด

2.2ในกรณีที่เป็นระบบเน็ตเวิร์คและมีการเพิ่มสินค้า การกดปุ่มนี้=Refresh ข้อมูลใหม่

3.สามารถขอพิมพ์รายงานตามเลขที่เลขที่ใบวางบิล หลังจากวางบิลไปแล้วหากมีควมจำเป็นที่จะต้องจัดพิมพ์เอกสารใบวางบิลนั้นๆออกมาใหม่ สามารถไปที่โปแกรม AR และไปที่เมนูพิมพ์เอกสารออกตามเหมายเลข ใบวางบิล ทำการป้อนหมายเลขวางบิลที่ต้องการ

4.เพิ่มปุ่มใหม่ในหน้าเริ่มต้นที่เครื่อง Server 

  1. ปุ่ม Link มาที่หน้า Website เพื่อแสดงข้อมูลของ version ใหม่

  2.  ปุ่มที่เราสามารถกด Update ตัวโปรแกรมได้จากหน้านี้

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา Contact us

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือท่าน สามารถติดต่อเราได้ทาง
โทรศัพท์ อีเมล์ หรือผ่านช่องทาง social media.

081-6719649

หจก.เชียงรายเทคโนคอม

25 ถนนเรืองนคร ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย