top of page
Ice-Texture

UPDATE ล่าสุด

Update

V 1.62 ขั้นไป

January 15, 2018

 

แก้ไขปัญหาต่างที่เกิดขึ้น

BL & AR

  1. สามารถทำการชำระและทำหักภาษี ณ ที่จ่ายได้

  2.  V 1.64 สามารถที่จะพิมพ์ Logo ลงบนเอกสารได้  

  3. การที่สามารถกำหนดการพิมพ์สีให้กับใบกำกับ/ใบส่งสินค้าได้  

รายงานต่างๆ

รายงานการขายจะมีในเรื่องการรับคืนสินค้า และหักลบตัวเงิน

Update

V 1.56

October 31, 2017

 

ได้ปรับปรุงแก้ไขข้อพิดพลาดต่างๆทั่วไป

 

ในส่วน BI,IC และบางส่วนของ AR และ AP

1.ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ

 

ในส่วน IC

1.ได้แก้ไขปัญหารายงานบัญชีเคลื่อนไหวของตัวสินค้า

2.ได้แก้ไขในส่วนของการตัดสินค้าแบบมีองค์ประกอบ

3.เพิ่มในส่วนของการพิมพ์บาร์โค้ด 

Update

V 1.50

September 16, 2017

 

ปรับปรุงแก้ไขข้อพิดพลาดต่างๆทั่วไป

 

ในส่วน BI,IC และบางส่วนของ AR และ AP

1.ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ

 

ในส่วน BI & IC

1.ในส่วนของการขอพิมพ์ใบเอกสารต่างๆ ได้มีการออกแบบเป็นในลักษณะของปุ่มไอคอนเพิ่มขึ้นมาในแทบ Tools เพื่อให้การทำงานที่รวดเร็ว และได้เพิ่มปุ่มในการค้นหาเอกสารด้วย 

2.เพิ่มในส่วนของรายงานภาษีซื้อ (IC) และรายงานภาษีขาย (BI) และภาษีทั้ง 2 ส่วน ในส่วนของ (GL)

3.เพิ่มในส่วนของบริหารภาษีซื้อ 

Update

V 1.48

September 7, 2017

 

ปรับปรุงแก้ไขข้อพิดพลาดต่างๆทั่วไป

 

ปรับปรุงแก้ไขข้อพิดพลาดต่างๆทั่วไป

 

ในส่วน BI,IC และบางส่วนของ AR และ AP

1.ปรับในส่วนของการแก้ไขเอกสารทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และเพิ่มปุ่มก็อปปี้เลขที่เอกสารเข้าสู่ Clipboard ไม่ต้องเข้าแก้ไขบิลในกรณีต้องการเลขที่เอกสารเพื่อไปทำงานอย่างอื่น  เมื่อไปที่จุดอื่นก็ทำการ Pasteข้อมูลที่อยู่ใน Clipboard  เข้าสู่ในส่วนหน้าแก้ไขรายการ

1.ปุ่มเพิ่มข้อมูลเข้าสู่ Clipboard

2.สามารถข้อพิมพ์รายงาน Record ที่เราอยู่ได้โดยตรง

2.ได้เพิ่มการพิมพ์เอกสารในส่วนของการทำใบเสนอราคาและมีปุ่ม ไอคอนให้ใช้งานได้ง่ายมากขึ้น

3.ในส่วนของการพิมพ์ สามารถที่จะบอกจำนวนชุดที่ต้องการจะพิมพ์ได้

สามารถที่จะกดที่เลข 1 บนคีย์บอร์ด = 1 ชุด หรือ 2,3,4,5,....

Update

V 1.45

August 26, 2017

 

1.ทำการแก้ไขปัญหาต่างๆ (Bug)

2.ในส่วนของการแสดงรหัสสินค้า ได้เพิ่มปุ่มลบการค้นหา/ ปุ่ม Refresh ข้อมูลใหม่ โดยปุ่มนี้ทำ 2 หน้าที่

2.1.ลบการค้นหาก่อนหน้าออก = แสดงข้อมูลสินค้าทั้งหมด

2.2ในกรณีที่เป็นระบบเน็ตเวิร์คและมีการเพิ่มสินค้า การกดปุ่มนี้=Refresh ข้อมูลใหม่

3.สามารถขอพิมพ์รายงานตามเลขที่เลขที่ใบวางบิล หลังจากวางบิลไปแล้วหากมีควมจำเป็นที่จะต้องจัดพิมพ์เอกสารใบวางบิลนั้นๆออกมาใหม่ สามารถไปที่โปแกรม AR และไปที่เมนูพิมพ์เอกสารออกตามเหมายเลข ใบวางบิล ทำการป้อนหมายเลขวางบิลที่ต้องการ

4.เพิ่มปุ่มใหม่ในหน้าเริ่มต้นที่เครื่อง Server 

  1. ปุ่ม Link มาที่หน้า Website เพื่อแสดงข้อมูลของ version ใหม่

  2.  ปุ่มที่เราสามารถกด Update ตัวโปรแกรมได้จากหน้านี้

bottom of page