top of page

การซื้อสินค้า

ในส่วนนี้จะทำหน้าที่ซื้อสินค้าเข้าสต็อก โดยที่การซื้อจะสามารถซื้อได้แบบเงินสด เครดิต เช็ค หรือแบบโอนเงิน หากในกรณีทำการซื้อแบบเครดิตระบบจะทำการโอนหนี้ไปที่ส่วนจัดการเจ้าหนี้ (AP) ให้โดยอัตโนมัติ เและสินค้าก็จะเข้าสู่ระบบสต็อก ลองดูขั้นตอนการใช้งาน

1.ไปที่จัดการข้อมูลทั่วไป แล้วเลือกเมนู ซื้อสินค้าเข้าหรือกดที่ไอคอนตามรูปภาพ2.ทำการกดปุ่มการทำงานเช่น เพิ่ม แก้ไข หรือลบ ในกรณีตัวอย่างได้ทำการซื้อสินค้าเข้า ตรงนี้ โปรแกรม QACC มีข้อดีที่ให้สังเกตุเพิ่ม

  • ส่วนลดจะสามารถทำได้ต่อชิ้น เป็นจำนวนเงิน หรือ % ก็ได้ ในช่องส่วนลด/ชิ้น

  • ส่วนลดรวมสามารถทำเป็นจำนวนเงิน หรือ % ก็ได้ ที่ช่องส่วนลดด้านล่าง

  • ในส่วนภาษีสามารถกำหนดได้ที่ส่วนการกำหนดเริ่มต้น (ก่อนเข้าสู่ตัวโปรแกรม)

  • สามารถซื้อสินค้าเข้าในรูปแบบของ เงินสด เครดิต  เช็ค บัตร หรือ โอนเงินการซื้อสินค้าแบบเครดิต

เมื่อทำการบันทึกแล้วระบบจะโอนหนี้เข้าสู่ระบบเจ้าหนี้ (AP) ซึ่งเราสามารถตรวจสอบและทำการชำระให้แก่เจ้าหนี้ได้ในอนาคต

การซื้อสินค้าแบบเช็ค

จะเหมือนการซื้อสินค้าแบบเงินสด เพียงแต่ว่าเราจ่ายเช็คแทนเงินสด ดังนั้นโปรแกรมจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวันที่ๆลงบนตัวเช็ค หมายเลขเช็คที่จ่ายให้ เพื่อเอาไว้ใช้ทำบัญชี และเมื่อถึงวันที่นั้นๆเราข้อดูรายงานเช็คที่ถึงกำหนดได้

การซื้อสินค้าผ่านบัตร

จะเหมือนการซื้อสินค้าแบบเงินสด เพียงแต่ว่าเราจ่ายผ่านบัตรแทน ดังนั้นโปรแกรมจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบัตรที่เราใช้เพื่อเอาไว้ใช้ทำบัญชี 

การซื้อสินค้าแบบโอนเงิน

จะเหมือนการซื้อสินค้าแบบเงินสด เพียงแต่ว่าเราจ่ายด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ดังนั้นโปรแกรมจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวันที่โอน บัญชีธนาคารที่เราได้โอนให้ เพื่อเก็บเป็นข้อมูลและเพื่อเอาไว้ใช้ทำบัญชี 

เมื่อได้ทำการบันทึกแล้วระบบจะพิมพ์เอกสารออกมาให้เราเอาไว้ใช้งาน ในที่นี้เราสามารถเลือกที่จะพิมพ์หรือไม่พิมพ์ก็ได้ ตัวอย่างใบซื้อสินค้าเข้าComments


bottom of page