ขั้นตอนการทำงาน

AR - ลูกหนี้

เป็นโมดูลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับลูกหนี้ เช่นการวางบิล การรับชำระเงิน การผ่านเช็คหรือบัตรเครดิตที่ได้รับมาจากลูกค้าและรายงานเกี่ยวกับการเงินที่เกี่ยวข้อง

 • จัดการข้อมูลพื้นฐาน

  • ประเภทลูกหนี้

  • ข้อมูลลูกค้า

 • ชำระ/วางบิล

  • ชำระเงินตามใบกำกับสินค้า

  • ชำระเงินตามใบวางบิล

  • ออกใบวางบิล

  • ยืนยันผ่านเช็ค-บัตรเครดิต

 • รายงาน

  • การชำระเงินประจำวัน

  • การรับชำระเงินตามเครื่องบันทึก

  • ใบกำกับภาษี

  • ใบวางบิล

  • การขายตามรหัสลูกค้า

  • ยอดคงค้างตามลูกหนี้

  • พิมพ์เอกสารตามหมายเลข

 • อื่นๆ

  • ลบชำระเงิน

  • ยกเลิกการยืนยันเช็ค

  • ยกเลิกการวางบิล

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา Contact us

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือท่าน สามารถติดต่อเราได้ทาง
โทรศัพท์ อีเมล์ หรือผ่านช่องทาง social media.

081-6719649

หจก.เชียงรายเทคโนคอม

25 ถนนเรืองนคร ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย