การสร้างหมวดสินค้า

Updated: Aug 18, 2018

1. ไปที่ IC แล้วเลือกเมนู หมวดสินค้า


2. เมื่อเรากดเข้ามาที่หมวดสินค้า เราสามารถที่จะทำ  1. กดปุ่ม [F4] เพื่อข้อเพิ่มข้อมูล เมื่อทำการเพิ่มไปแล้วก็สามารถกด [F2] เพื่อทำการบันทึก

  2. กดปุ่ม PgUp หรือ PgDn เพื่อเลื่อนไปหาข้อมูลที่มี หรือกด [F12] ที่รหัสหมวดสินค้า เพื่อแสดงข้อมูลที่มีแล้วกดเลือกข้อมูลที่ต้องการจะดู

  3. เมื่อมีข้อมูลก็สามารถกด [F5] เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลสินค้านั้น แล้วกด [F2]เพื่อทำการบันทึกหลังจากทำการแก้ไขไปแล้ว

  4. ในกรณีที่สร้างข้อมูลและยังไม่เคยใช้งานก็สามารถที่จะลบออกได้ ด้วยการกดปุ่ม[F6]

  5. ในกรณีต้องการรูปภาพ (จะเอาไว้ใช้กับโปรแกรม Qpos+ หรือบน Ecommerce) ก็สามารถกดเลือกรูปภาพหรือลบรูปภาพออกได้

Recent Posts

See All

ระบบหมายเลขเครื่อง (S/N)

ระบบหมายเลขเครื่อง หรือ Serial Number (S/N) ใช้สำหรับเก็บประวัติข้อมูลสินค้าที่ได้จำหน่ายออกไป เช่นหมายเลขเครื่องพิมพ์ หมายเลข IMEI ของโทรศัพท์มือถือ หรือหมายเลขรถยต์ ฯลฯ ท่านสามารถชมวีดีโอสาธิตการทำง

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา Contact us

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือท่าน สามารถติดต่อเราได้ทาง
โทรศัพท์ อีเมล์ หรือผ่านช่องทาง social media.

081-6719649

หจก.เชียงรายเทคโนคอม

25 ถนนเรืองนคร ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย