top of page

IC - สินค้าคงคลัง

เป็นโมดูลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับ การสร้างหรือเตรียมข้อมูลสินค้า และทำหน้าที่ซื้อสินค้าเข้ามาในสต็อก เมื่อข้อมูลสินค้าครบถ้วนเราก็สามารถที่จะทำในส่วนของเรื่องขายได้

จุดเด่น

 • สามารถออกใบสั่งซื้อและเปลี่ยนใบสั่งซื้อเป็นใบซื้อได้

 • สามารถทำการซื้อสินค้าเข้าสต็อก แบบ เงินสด เครดิต เช็ค และโอนเงินได้

 • สินค้ามีหลายรูปแบบ เช่นสินค้าที่ไม่ต้องการตัดสต็อก สินค้าที่ใช้สำหรับทำการหมายเหตุ

 • จัดการข้อมูล

  • หมวดสินค้า​

  • หน่วยนับ

  • ข้อมูลสินค้า

  • จัดการข้อมูลเจ้าหนี้

  • พิมพ์บาร์โค้ด

 • จัดการข้อมูลทั่วไป

  • ซื้อสินค้าเข้า

  • สั่งซื้อสินค้า (PO)

  • ส่งคืนสินค้า

  • ปรับปรุงสินค้า

  • เปลี่ยนใบสั่งซื้อสินค้า (PO) เป็นใบซื้อ

  • ยืนยันใบซื้อ

  • ค้นหาข้อมูลสินค้า

 • รายงาน

  • รายงานการซื้อสินค้าทั่วไป​​

  • รายงานการซื้อตามเอกสาร

  • รายงานการซื้อสินค้าตามเจ้าหนี้

  • รายงานใบสั่งซื้อ

  • รายงานการปรับปรุงสินค้า

  • รายงานข้อมูลหมวดสินค้า

  • รายงานจำนวนคงเหลือ

  • รายงานสินค้าตามรหัสเจ้าหนี้

  • สินค้าถึงจุดต่ำสุด

  • รายงานราคาขาย

  • รายงานบัญชีควบคุมสินค้า

  • พิมพ์ใบเอกสารตามหมายเลข

  • รายงานภาษีซื้อ

 • อื่นๆ

  • แก้ไขรายการบันทึก

  • ซ่อนรหัสสินค้าที่ไม่ใช้แล้ว

 • การตั้งค่าอื่นๆ

  • ส่วนลดหลายระดับ (Multiple Discount)

  • การปิดไม่ให้แสดงต้นทุนสินค้า

bottom of page