top of page

ขั้นตอนการทำงาน

BL - เปิดบิลขาย

เป็นโมดูลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับ การขายและออกใบกำกับสินค้าหรือใบส่งสินค้า

 

จุดเด่น

  • สามารถออกใบจองหรือใบมัดจำสินค้า และเปลี่ยนใบจองเป็นใบกำกับสินค้าได้

  • สามารถทำการขายสินค้าแบบ เงินสด เครดิต เช็ค และโอนเงินได้

  • สามารถรับทำชำระเงินตามใบกำกับหรือใบวางบิลได้

  • Instant Billing- อ่านค่าบัตรประชาชนจากเครื่องอ่านบัตรแล้วไปออกบิลได้เลย(ในกรณีที่ลูกค้ามีเครื่อง Smart Card Reader)

  • สามารถเพิ่มเครื่องออกบิลเพื่อแยกการทำงาน BL-Station ได้ หรือทำงานในลักษณะใช้ร่วมกันได้

  • รายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขาย

  • ใบเอกสารทุกใบจะมี Verification Code เพื่อใช้ในการตรวจสอบว่าไม่ถูกแก้ไข(เป็น Qacc Version ในอนาคต)

bottom of page