การพิมพ์เอกสารติดกล่องพัสดุ

Qacc ตั้งแต่ Version 1.73 สามารถที่จะพิมพ์เอกสารติดกล่องพัสดุ โดยจะทำการพิมพ์ชื่อที่อยู่ลูกค้าลงบนกระดาษ A4 หรือ ครึ่ง A4 (A5) รูปแแบการพิมพ์จะสามารถพิมพ์ได้ 2 แบบ

  • พิมพ์ที่อยู่ปกติ

  • พิมพ์ที่อยู่และหมายเลขบิลหรือหมายเลขเอกสารใบกำกับ

ตัวอย่างการพิมพ์ที่อยู่ปกติตัวอย่างการพิมพ์ที่อยู่และหมายเลขบิล


การใช้งาน

1.เข้าไปที่ BL (โปรแกรมขาย)

2.เลือกเมนูiายงาน --> พิมพ์เอกสารติดกล่องพัสดุ3.หรือกดที่ตัวไอคอน4.การทำงาน

  1. เลือกรหัสลูกค้า

  2. เลือกขนาดที่ต้องการจะพิมพ์