ไม่สามารถเปลี่ยนหมายเลขบิลขาย

โปรแกรม Qacc จะทำหน้าที่เพิ่มหมายเลขบิลให้ใหม่แบบอัตโนมัติเวลาเปิดบิลขาย ผู้ใช้สามารถที่จะเปลี่ยนหมายเลขบิลใหม่ตามที่ต้องการและโปรแกรมก็จะเพิ่มหมายเลขบิลใหห้อัตโนมัติในคร่าวต่อไป แต่เนื่องจากบางหน่วยงานไม่ต้องการให้มีการแก้ไขบิลได้ ดังนั้นโปรแกรม Qacc จึงได้ออกแบบให้สามารถที่จะปิดการแก้ไขหมายเลขบิลได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. ท่านจะต้องทำการออกบิลให้มีหมายเลขบิลในครั้งแรกก่อน 

  2. เข้าไปในส่วน Setting แล้วทำการกดปิดการแก้ไขหมายเลขบิล - เลือกกิจการที่ต้องการ - ปิดการเปลี่ยนหมายเลขบิลขาย - ทำการจัดเก็บเพี่ยงเท่านี้เราก็สามารถที่จะไม่ให้แก้ไขหมายเลขบิลขายได้ โดยลองไปออกบิลแล้วเลือกกดเพิ่มจะพบว่าตรงหมายเลขบิลจะออกสีฟ้าและไม่อนุญาตให้แก้ไขได้ หากต้องการยกเลิกก็ให้ทำตามข้อ 2 อีกครั้งและทำการยกเลิกตรง "ปิดการเปลี่ยนหมายเลขบิลขาย"