ไม่สามารถเปลี่ยนหมายเลขบิลขาย

โปรแกรม Qacc จะทำหน้าที่เพิ่มหมายเลขบิลให้ใหม่แบบอัตโนมัติเวลาเปิดบิลขาย ผู้ใช้สามารถที่จะเปลี่ยนหมายเลขบิลใหม่ตามที่ต้องการและโปรแกรมก็จะเพิ่มหมายเลขบิลใหห้อัตโนมัติในคร่าวต่อไป แต่เนื่องจากบางหน่วยงานไม่ต้องการให้มีการแก้ไขบิลได้ ดังนั้นโปรแกรม Qacc จึงได้ออกแบบให้สามารถที่จะปิดการแก้ไขหมายเลขบิลได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. ท่านจะต้องทำการออกบิลให้มีหมายเลขบิลในครั้งแรกก่อน 

  2. เข้าไปในส่วน Setting แล้วทำการกดปิดการแก้ไขหมายเลขบิล - เลือกกิจการที่ต้องการ - ปิดการเปลี่ยนหมายเลขบิลขาย - ทำการจัดเก็บเพี่ยงเท่านี้เราก็สามารถที่จะไม่ให้แก้ไขหมายเลขบิลขายได้ โดยลองไปออกบิลแล้วเลือกกดเพิ่มจะพบว่าตรงหมายเลขบิลจะออกสีฟ้าและไม่อนุญาตให้แก้ไขได้ หากต้องการยกเลิกก็ให้ทำตามข้อ 2 อีกครั้งและทำการยกเลิกตรง "ปิดการเปลี่ยนหมายเลขบิลขาย"Recent Posts

See All

ระบบหมายเลขเครื่อง (S/N)

ระบบหมายเลขเครื่อง หรือ Serial Number (S/N) ใช้สำหรับเก็บประวัติข้อมูลสินค้าที่ได้จำหน่ายออกไป เช่นหมายเลขเครื่องพิมพ์ หมายเลข IMEI ของโทรศัพท์มือถือ หรือหมายเลขรถยต์ ฯลฯ ท่านสามารถชมวีดีโอสาธิตการทำง

การพิมพ์เอกสารติดกล่องพัสดุ

Qacc ตั้งแต่ Version 1.73 สามารถที่จะพิมพ์เอกสารติดกล่องพัสดุ โดยจะทำการพิมพ์ชื่อที่อยู่ลูกค้าลงบนกระดาษ A4 หรือ ครึ่ง A4 (A5) รูปแแบการพิมพ์จะสามารถพิมพ์ได้ 2 แบบ พิมพ์ที่อยู่ปกติ พิมพ์ที่อยู่และหมาย

การเพิ่มโลโก้ (Logo) ในเอกสารต่างๆ

Qacc Version ใหม่จะรองรับการที่เราสามารถเพิ่มโลโก้ของกิจการลงบนเอกสาร เช่นใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินฯลฯ โดยมีขั้นตอนตามนี้ 1.ไปในส่วนการตั้งค่า (Setttings) 2.ไปที่ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน (1) ตามภาพหมายเล

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา Contact us

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือท่าน สามารถติดต่อเราได้ทาง
โทรศัพท์ อีเมล์ หรือผ่านช่องทาง social media.

081-6719649

หจก.เชียงรายเทคโนคอม

25 ถนนเรืองนคร ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย