การสร้างข้อมูลลูกค้า

ในส่วนนี้ใช้สร้างข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า ท่านสามารถสร้างได้ด้วยการเลือกที่เมนูจัดการข้อมูลพื้นฐาน และเลือกเมนูย่อยข้อมูลลูกค้าหรือกดที่ไอคอน1.เมื่อเข้ามาแล้วท่านสามารถที่จะกดเพิ่ม แก้ไข ลบ เพื่อทำการจัดการกับข้อมูลลูกค้า จุดที่ต้องการเน้นในส่วนนี้มี 2 จุด

  1. ลูกค้าบางสถานที่ป็นหน่วยงาน ดังนั้นอาจจะต้องมีการต่อเบอร์ภายใน โปรแกรม QACC ได้ออกแบบให้เราเติ่มข้อมูลส่วนเข้าไปได้และไม่จำกัด โดยการกดที่ปุ่ม +

  2. ลูกค้าที่เราสร้างโดยทั่วไปจะใช้ราคา A แต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนให้ใช้ราคาอื่นๆได้

  3. ลูกค้าโดยปกติจะถือเป็นกลุ่มลูกหนี้ทางการค้า รหัส 01 ยกเว้นเราต้องการจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น ในกรณีต้องการเปลี่ยนเราต้องทำกำหนดประเภทลูกหนี้ที่ส่วนโมดูล AR ก่อน*** เราสามารถสร้างในขณะที่เราออกบิลก็ได้ ไม่จำเป็นที่จะต้องมาสร้างที่นี้ ในขณะที่เราออกบิลเราสามารถกำหนดรหัสที่ยังไม่มีมาก่อน ในกรณีที่ไม่มีรหัสนี้ โปรแกรมจะสอบถามว่าต้องการสร้างข้อมูลหรือไม่หากเราตอบตกลงโปรแกรมก็จะพามาที่ส่วนนี้

Recent Posts

See All

ระบบหมายเลขเครื่อง (S/N)

ระบบหมายเลขเครื่อง หรือ Serial Number (S/N) ใช้สำหรับเก็บประวัติข้อมูลสินค้าที่ได้จำหน่ายออกไป เช่นหมายเลขเครื่องพิมพ์ หมายเลข IMEI ของโทรศัพท์มือถือ หรือหมายเลขรถยต์ ฯลฯ ท่านสามารถชมวีดีโอสาธิตการทำง

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา Contact us

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือท่าน สามารถติดต่อเราได้ทาง
โทรศัพท์ อีเมล์ หรือผ่านช่องทาง social media.

081-6719649

หจก.เชียงรายเทคโนคอม

25 ถนนเรืองนคร ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย