top of page
Market Analysis

ขั้นตอนการทำงาน

การพิมพ์บาร์โค้ด

 

โปรแกรม QACC สามารถที่จะพิมพ์บาร์โค้ดออกได้จากตัวโปรแกรมโดยตรง โดยไปที่เมนูพิมพ์บาร์โค้ดหรือกดที่ไอคอนพิมพ์บาร์โค้ด

ในส่วนของโปรแกรมการพิมพ์บาร์โค้ด การทำงานตามเลขที่กำกับ

1 ปุ่มที่จะใช้เลือกรหัสสินค้าที่ต้องการ

2 เมื่อเลือกรหัสสินค้า ป้อนจำนวนและราคาขายแล้ว กดปุ่มเพิ่มเพื่อทำการเพิ่มเข้าไปในส่วนที่จะทำการพิมพ์บาร์โค้ดด้านขวามือ

3 ปุ่มที่จะใช้พิมพ์บาร์โค้ดออกทางเครื่องพิมพ์สำหรับบรรทัดที่เราอยู่

4 ปุ่มที่จะใช้พิมพ์บาร์โค้ดทั้งหมดออกทางเครื่องพิมพ์ ตามจำนวนที่ได้กำหนด

5 ลบบาร์โค้ดออกทั้งหมด

ุ6 พิมพ์บาร์โค้ดบรรทัดน้ั้นๆออกที่หน้าจอ

7 ปุ่มที่จะเข้าทำการตั้งค่าเครื่องพิมพ์

การตั้งค่า

เมื่อกดปุ่มตั้งค่าเครื่องพิมพ์ หน้าที่การทำงานตามหมายเลขที่กำกับ

1 ทำหน้าที่เลือกเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ

2 รูปแบบบาร์โค้ด ในช่วงแรกมี 2 รูปแบบ แต่ขนาดของตัวบาร์โค้ดเท่าเดียวกันคือ 3 cm x 2.5 cm โดยรูปแบบที่ 

2.1 สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดที่พิมพ์สติกเกอร์ 3 ดวง/แถว

2.2 สำหรับเครื่องพิมพ์ปกติขนาด A4

3 แสดงตัวอย่างออกที่หน้าจอ

4 พิมพ์ตัวอย่างออกที่เครื่องพิม์

5 ทำการจัดเก็บค่าที่ได้กำหนด

6 จบการตั้งค่า

ตัวอย่างงานพิมพ์

bottom of page