top of page
Market Analysis

ขั้นตอนการทำงาน

การพิมพ์ใบกำกับ/ใบส่งสินค้าให้ออกเป็นสี

 

Qacc สามารถให้เรากำหนดการพิมพ์ที่ปกติจะพิมพ์ออกเป็นขาว-ดำ ให้เป็นสีได้ ในกรณีที่เราใช้เครื่องพิมพ์สี ให้ดูตัวอย่าง รูปแบบเดิม

รูปแบบใหม่ 

1. ขั้นตอนการกำหนด ให้ไปที่ Settings

2.ไปที่ตั้งค่าหัวบิลที่จะใช้พิมพ์บนหัวเอกสาร ทำการเลือกหัวบิลที่ต้องการแล้วกด F5 เพื่อทำการแก้ไข หรือจะสร้างใหม่ก็ได้

1 กดที่หมายเลข 1 (สี) เพื่อจะทำการเลือกสีที่เราต้องการจะพิมพ์ออก

2 เลือกสีที่เราต้องการ เมื่อเสร็จก็ทำการจัดเก็บและลองทดสอบออกเอกสารขายและพิมพ์ดู

bottom of page