top of page
Market Analysis

ขั้นตอนการทำงาน

การบริหารภาษีซื้อ

 

ในบางครั้งเรามีเหตุที่ไม่สามารถที่จะยื่นใบกำกับภาษีซื้อบางฉบับได้ เนื่องจากเอกสารมาสายหรือปัญหาอื่นๆใดๆก็ตาม โดยทั่วไปเราจะทำการยื่นเอกสารนั้นๆในเดือนถัดไปในกรณีที่มีปัญหา ตัว Qacc สามารถให้เราบริหารในส่วนของเรื่องภาษีซื้อ โดยทั่วไปจะใช้คำว่าโยกไปเดือนถัดไป หรือไปเดือนอื่น

 

1.ในส่วน GL เราสามารถที่จะขอดูรายงาน ภาษีซื้อ, ภาษีขาย และ ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ให้ไปที่ส่วนรายงานของ GL ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษี

2.ในส่วนเมนู บริการจัดการภาษีซื้อ เราสามารถที่จะทำการย้ายใบซื้อไปเดือนที่เราต้องการ เพื่อทำการจัดเก็บและพิมพ์ใบรายงานภาษีซื้อได้ถูกต้อง เมื่อเขา้มาสู่การบริการจัดการภาษีซื้อ

 

1 พิมพ์รายงานภาษีซื้อตามที่ได้ปรับ

2 แสดงข้อมูลบิลนั้นๆออกที่หน้าจอหรือเครื่องพิมพ์

3 ทำการแก้ไขเดือน หรือปรับเปลี่ยนเดือนของใบภาษีซื้อตัวนั้น

4. ทำการจัดเก็บที่ได้ทำการแก้ไขใบภาษีซื้อ  ตรงนี้ให้สังเกตุ Record ที่เราได้ทำการเปลี่ยนจะเป็นสีแดงก่อนทำการจัดเก็บ   และหากเราเข้าไปในเดือนอื่นๆ แล้วตรง Column เดือน/ปี เป็นสีเขียวจะแสดงว่า Record ตัวนั้นได้ถูกโยกมาจากเดือนอื่น

3.ตัวอย่างรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย

4.ตัวอย่างภาษีซื้อ-ภาษีขาย

bottom of page