ขั้นตอนการทำงาน

การสร้างรหัสสินค้าใหม่ โดยใช้ข้อมูลจากสินค้าอื่นๆ

 

1.เลือกรหัสสินค้าที่ต้องการจะ Duplicate

2.กดที่ปุ่ม Duplicate

3.ใส่รหัสใหม่แล้วทำการบรรทึก เพียงเท่านี้ท่านก็จะได้สินค้าใหม่แล้วเปลี่ยนข้อความบางส่วน

การสร้างข้อมูลสินค้า (ตอนที่ 1)

 

ข้อดีของตัวจัดการข้อมูลสินค้า

 • กำหนดราคาสินค้าได้ 6 ราคา  (เอาไว้รองรับโมดูล Ecommerce ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต)

 • กำหนดหน่วยนับได้หลายระดับ เช่น ปากกา 1 กล่องมี 24 โหลและ 1 โหลประกอบด้วยปากกา 12 ด้าม

 • สามารถระบุว่าสินค้าเป็นประเภทที่ไม่ต้องตัดสต็อกสินค้าใช้ได้ตลอด

 • จำนวนต่ำสุดในคลัง ในกรณีที่สินค้าต่ำกว่าที่กำหนดเราสามารถข้อดูข้อมูลสินค้าๆนั้นผ่านทางรายงาน

 • สามารถกำหนดรหัสสินค้านั้นๆ เพื่อเอาไว้ใช้สำหรับการทำหมายเหตุ เช่น "*"

 • สามารถกำหนดว่าเป็นสินค้าที่ต้องเก็บ Serial Number (S/N, หรือเลข IMEI เลขเครื่องยนต์) *** ตรงนี้จะเป็น Qacc  Version ในอนาคตขึ้นไป

 • กำหนดรายละเอียดสินค้าแบบละเอียด (เอาไว้ใช้สำหรับโมดูล Ecommerce และ โมดูลใบเสนอราคา)

 • สินค้าสามารถกำหนดองค์ประกอบได้ เช่นชุด Combo1 ประกอบด้วย เตียง x1 หมอน x2 และที่นอน x1

 • สามารถกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างสินค้า เช่นเครื่องพิมพ์รุ่นนี้จะใช้หมึกเบอร์นี้ เวลาค้นหาเครื่องพิมพืก็จะมีข้อมูลสินค้าที่สัมพันธ์กันออกมาให้ดู (Telesale)

1.ไปที่โมดูล IC- – >จัดการข้อมูล – – > ข้อมูลสินค้า

หรือกดที่ไอคอนรูปบาร์โค้ด

2.ในหน้านี้ ท่านสามารถที่จะป้อน/แก้ไขข้อมูลสินค้าที่สร้างได้ ด้วยการกด

 • F4] ทำการเพิ่มข้อมูล

 • [F5] ทำการแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่

 • [F2] ทำการบันทึกข้อมูลที่ได้เพิ่มหรือแก้ไข

 • [F6] ทำการลบข้อมูลออก

 • [F12] ทำการแสดงข้อมูลที่มีอยู่

 • [PgUp]/[PgDn] เลื่อนข้อมูลขึ้นลง

 

กดที่ปุ่ม [ค้นหา] หน่วยนับเพื่อเลือกหน่วยนับที่ต้องการ หรือกด [+]เพื่อทำการเพิ่มหน่วยนับ

กดทีปุ่ม [ค้นหา] หมวดสินค้า เพื่อค้นหาหมวดสินค้าหรือป้อนรหัสหมวดสินค้าใหม่ที่ไม่มีเพื่อทำการสร้างใหม่

ป้อนราคาที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลพื้นฐานที่ต้องการจะป้อน

 • ราคาจะลองรับอยู่ 6 ราคา ถ้าไม่ได้ใช้ก็จะป้อนแค่ราคา A

 • จำนวนต่ำสุดในคลังจะใช้ในการออกรายงานว่าสินค้าตัวไหนต่ำสุดตามเงื่อนไข เพื่อจะทำการสั่งเพิ่มเติมและจำนวนสั่งต่อครั้งก็จะออกมาที่รายงานตัวเดียวกัน

สร้างข้อมูลสินค้า (ตอนที่ 2)

 

สินค้าโดยปกติมีหลายลักษณะ
 • เช่นสินค้าแบบต้องการเก็บข้อมูลสต็อก เช่นซื้อมาเท่าไร และขายออกไปเท่าไร

 • สินค้าแบบไม่ต้องการตัดสต็อก: ตัดขายได้ตลอดเวลาไม่ต้องคีย์ซื้อสินค้าเข้า เช่นร้านกาแฟเมื่อทำการขายกาแฟแล้วอยากจะให้ตัดรายการออกได้แต่ไม่ต้องการเก็บสต็อก หรืออาหารที่มาฝากขาย เราไม่ต้องการคีย์ข้อมูลเข้า แต่เราต้องการจะรู้ว่าทั้งวันขายออกไปเท่าไร (จำนวนที่ขายออก และยอดเงินที่ได้)   ตรงนี้เราจะกดไม่ต้องตัดสต็อก โปรแกรมจะไม่เอาเรื่องสต็อกเข้ามาเกี่ยวข้อง-ขายออกได้ตลอดเวลา

 • สินค้าแบบหมายเหตุ :เอาไว้ใช้ในการหมายเหตุในบิล เช่นเราสามารถกำหนด “*” เพื่อใช้แทนการหมายเหตุในบิล โดยสินค้าประเภทนี้จะตัดได้ตลอดเวลาไม่ต้องคีย์ซื้อ และไม่ต้องกำหนดราคาขาย เพราะเวลาเราขายรหัสสินค้านี้ เราจะต้องป้อนข้อมูลหรือหมายเหตุเอง ถ้ามีการป้อนราคาในบิลโปรแกรมก็จะนำราคาไปคำนวณให้ด้วย สรุปคือเอาไว้ใช้หมายเหตุ หรือสร้างรายการสินค้าขึ้นมาตอนนั้นๆพร้อมราคา

 • ยังมีสินค้าในรูปแบบอื่นๆที่ยังไม่ได้ให้เปิดใช้งาน เช่นสินค้าที่ต้องการเก็บประวัติ เช่นร้านมือถือจะมีการเก็บ IMEI หรือ S/N ฯลฯ

ในหน้าแรกส่วนสุดท้ายคือการกำหนดรูปภาพ

ส่วนนี้จะเอาไว้ใช้กับโปรแกรมในอนาคต เช่น Qpos+ หรือ Ecommerce(การขายออนไลน์)  ในกรณีที่ยังไม่ได้ใช้งานผู้ใช้ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ภาพ ในกรณีต้องการใช้งานให้กดเลือกรูปภาพที่จะใช้หรือกดลบรูปภาพออกได้

 
ส่วนเครื่องคิดเลขอัจฉริยะ (ส่วนที่เป็นรูปเครื่องคิดเลข)

เนื่องจากเวลาเราสร้างข้อมูลสินค้าจะพบว่าเราจำเป็นที่จะต้องกำหนดราคาสินค้า โดยทั่วไปเราอาจจะมีสูตรหรือการกำหนดราคาสินค้าในแต่ละกลุ่ม เช่นกลุ่มยาสีฟัน ราคา A บวกจากต้นทุน 25%  ราคา B ลดลงไป 2%  C ลดลงไป อีก 2%….หากเราต้องมาป้อนทุกๆสินค้า ย่อมจะต้องมีโอกาสที่จะเกิดการป้อนราคาที่ผิด เนื่องจากมีหลายๆสินค้าและแต่ละสินค้ามีหลายๆราคา เรามาดูการใช้งานเครื่องคิดเลขตัวนี้

เมื่อทำการกำหนดแล้วก็สามารถกดที่ [ใส่ราคาลงในช่่องราคา] หากทำการจัดเก็บเอาไว้ ในครั้งต่อไปสามารถเรียกขึ้นมาแล้วเปลี่ยนเฉพาะราคาทุนแล้วกดปุ่ม  [ใส่ราคาลงในช่่องราคา]  จะทำให้ลดการผิดพลาดในการป้อนราคาขาย

 

ดูวีดีโอล่าสุดเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องคิดเลข

ส่วนสร้างข้อมูล (ตอนที่ 3)

 

ในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับการ

 • ป้อนรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้า (ส่วนนี้จะออกแบบเอาไว้ใช้กับโมดูลในอนาคต เช่น Ecommerce, ใบเสนอราคา

 • สินค้าสามารถมีองค์ประกอบได้  เช่นการตัดขายเตียง เราสามารถที่จะสั่งให้ตัดสินค้าที่เป็นองค์ประกอบได้เช่น ขาเตียง หัวเตียง ฯลฯ

1.เป็นตัวอย่างที่เราสามารถเพิ่มรายละเอียดสินค้า ได้ที่ TAB รายละเอียดสินค้า เอาไว้ใช้เป็นข้อมูลภายในและในอนาคตโมดูลอื่นๆเช่น Ecommerce หรือ โมดูลทำใบเสนอราคาสามารถดึงข้อมูลไปใช้งานได้

2.สินค้าที่เป็นองค์ประกอบ โดยหลักการเช่นในที่นี้สินค้าเป็นชุดอาหาร Combo1 เวลาขายแล้วจะต้องตัดรหัส 2002,2003 และ 2005 ออกด้วย รายการสินค้าที่ตัดออกจะแสดงอยู่บนตัวบอลเอกสารด้วย

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา Contact us

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือท่าน สามารถติดต่อเราได้ทาง
โทรศัพท์ อีเมล์ หรือผ่านช่องทาง social media.

081-6719649

หจก.เชียงรายเทคโนคอม

25 ถนนเรืองนคร ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย