ขั้นตอนการทำงาน

GL - บัญชี

เป็นโมดูลที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อโมดูลอื่นๆ เพื่อรับค่าตัวเลขทางด้านบัญชี และสามารถที่จะทำเรื่องรายรับ-รายจ่ายได้โดยตรงจากตัว GL และทำในส่วนของรายงานเช่น กำไร-ขาดทุน รายงานงบดุลต่างๆ

ในส่วนของเมนูข้อมูลบัญชี

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา Contact us

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือท่าน สามารถติดต่อเราได้ทาง
โทรศัพท์ อีเมล์ หรือผ่านช่องทาง social media.

081-6719649

หจก.เชียงรายเทคโนคอม

25 ถนนเรืองนคร ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย