ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ในส่วนนี้เราสามารถทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย และพิมพ์ใบ ภ.ง.ด 53 หรือ ภ.ง.ด 3 ออกทางเครื่องพิมพ์ โปรแกรมได้ทำการออกแบบให้สามารถทำการแก้ไข-ลบ ในกรณีที่เราได้ลงเอกสารผิดและมีในส่วนรายงานที่จะสามารถดูได้ตัวอย่างใบภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่พิมพ์ออกมา


ขั้นตอนการเริ่มใช้งาน

ท่านสามารถที่จะดูผ่านตัวอย่างทางวีดีโอหรือเริ่มตามขั้นตอนด้านล่างนี้

การใช้งาน

1 ไปที่จัดการข้อมูลทั่วไปในโปรแกรม GL แล้วเรียกเมนู ภาษีหัก ณ ที่จ่าย1 ป้อนรหัสหรือเลือกรหัสเจ้าหนี้ที่ต้องการ *** ในข้อมูลเจ้าหนี้จะต้องกำหนดหมายเลขผู้เสียภาษีด้วย

2 ในกรณีที่ไม่เคยมีข้อมูลเจ้าหนี้ สามารถที่จะกดปุ