top of page
Market Analysis

ขั้นตอนการทำงาน

การออกใบจองสินค้า

 

เราสามารถออกใบจองสินค้าในกรณีที่ยังไม่มีสินค้า (Byorder) โดยขั้นตอนการทำงานจะเหมือนกันกับการขายสินค้า 

 

1.ไปที่ขายสินค้า และเลือกเมนูย่อย ออกใบจองสินค้า

2.เราก็สามารถทำรายการใบจอง ขั้นตอนต่างๆจะเหมือนกับการออกใบกำกับสินค้า

  1. กดเพิ่มเหมือนเปิดบิลใหม่ 

  2. ใส่รหัสลูกค้าเพื่อเลือกลูกค้าขึ้นมา

  3. กำหนดพนักงานขาย ในส่วนของรหัสพนักงานขายจะอยู่ส่วนกำหนดค่าของตัวโปรแกรม Qacc (Setting)

  4. ป้อนสินค้าที่ได้ขายพร้อมทั้งส่วนลดที่ต้องการให้กับลูกค้า

  5. ทำการบันทึกและพิมพ์บิล

ในส่วนหมายเหตุตัวเลขของรูปภาพ

 

  1. แสดงเลขที่เครื่องที่ออกบิลอยู่ โดยปกติเครื่องแรกจะเป็น 001 สามารถกำหนดเพิ่มที่ Setting ของตัวโปรแกรม

  2. รหัสพนักงานขาย ตรงนี้เราสามารถจะระบุรหัสพนักงานขายเพื่อเก็บเป็นข้อมูลในการจ่ายค่าตอบแทน การสร้างพนักานขายและกลุ่มพนักงานขายจะอยู่ในส่วน Setting ของตัวโปรแกรม

  3. การลบ Record ออก เราสามารถกดที่ปุ่มสีแดง (ลบ)เพื่อทำการลบบรรทัดของสินค้านั้นๆออก

 

3. เมื่อทำการบันทึกแล้วโปรแกรมจะสอบถามเรื่องการพิมพ์

1.พิมพ์กรอบและตาราง

ตรงนี้จะเอาไว้ใช้กับกระดาษธรรมดาที่ไม่ใช่แบบฟร์มสำเร็จรูป(Printform) เราต้องการให้พิมพ์กรอบออกมาด้วยหรือไม่ ?

 

2.พิมพ์ครึ่ง A4

จะทำการพิมพ์กระดาษขนาดครึ่งของ A4

 

3.พิมพ์ชื่อและรายละเอียดบริษัท

ในกรณีที่เราไม่ได้ใช้แบบฟอร์มสำเร็จรูป เราอาจจะต้องการให้พิมพ์ชื่อบริษัทพร้อมที่อยู่ออกมาด้วย โดยการกำหนดชื่อและที่อยู่จะอยู่ในส่วนของ Settings ของตัวโปรแกรม

 

4.พิมพ์ตามหัวบิล

ในกรณีที่เราไม่ได้ใช้แบบฟอร์มสำเร็จรูป เราต้องการจะให้พิมพ์ตามหัวบิล เช่นใบจองสินค้า ใบยืมสินค้าได้ ในส่วนการกำหนดหัวบิลจะอยู่ในส่วน Setting ของตัวโปรแกรม

 

ตัวอย่างใบจองที่ได้พิมพ์ออกมา ครึ่งของ A4

bottom of page