top of page

AR-Parent/Project

Parent/Project จะช่วยให้ลูกค้าที่ขายสินค้าออนไลน์ เช่นการขายผ่าน Lazada เมื่อเปิดบิลขายถึงผู้ซื้อและทำการจัดส่งสินค้าออก เรายังจะไม่ได้รับตัวเงินจนกว่าผู้ซื้อได้รับสินค้าและผ่านระยะเวลาหนึ่งไป

ผู้ที่จะทำชำระหนี้ให้กับเราคือทางบริษัท Lazada ดังนั้นยอดหนี้ที่เกิดขึ้นควรจะไปบันทึกลงในบัญชีของ Lazada แต่ไม่ใช้กับผู้ซื้อสินค้า เพื่อความสะดวกในการติดตามหนี้ที่เกิดขึ้น

ตรงนี้ผู้ที่รับผิดชอบหนี้คือ Lazada ในที่นี้คือแม่ (Parent) หรือเจ้าของโครงการ (Project)Comments


bottom of page