top of page
Market Analysis

ขั้นตอนการทำงาน

การชำระเงินลูกหนี้(ตามใบกำกับ/ใบวางบิล)

 

โดยปกติระบบจะกำหนดประเภทลูกหนี้พื้นฐานให้มาอยู่แล้ว 1 ตัวคือ ลูกหนี้ทางการค้า หรือรหัส 01 และ 02 ลูกหนี้อื่นๆ หากเรามีลูกหนี้แบบอื่นๆเช่นลูกหนี้เงินกู้ เราก็สามารถจะสร้างและทำการขายโดยเปลี่ยนลูกหนี้มาที่ลูกหนี้อื่นๆที่เราได้กำหนดขึ้นมา มาดูขั้นตอนการสร้าง

 

1.ไปที่โมดูล AR แล้วเลือกเมนูหลัก จัดการข้อมูลพื้นฐาน และเลือกเมนูย่อย ประเภทลูกหนี้

2.กดปุ่มเลือกการทำงาน เช่นเพิ่ม  แก้ไข หรือลบ เพื่อทำการเพิ่มประเภทลูกหนี้

bottom of page