top of page

ขั้นตอนการทำงาน

การตั้งค่าต่างๆ

ในส่วนของการตั้งค่าโปรแกรม ท่านสามารถที่จะกำหนดการตั้งค่าได้หลายๆรูปแบบ เช่นการสร้างกิจการ การกำหนดหัวใบกำกับ หรือใบส่งสินค้า การกำหนดการใช้สิทธิ์ในแต่ละส่วนเป็นต้น

bottom of page