top of page

การพิมพ์ใบกำกับ/ใบส่งสินค้าให้ออกเป็นสี

Updated: Aug 25, 2018

Qacc สามารถให้เรากำหนดการพิมพ์ที่ปกติจะพิมพ์ออกเป็นขาว-ดำ ให้เป็นสีได้ ในกรณีที่เราใช้เครื่องพิมพ์สี ให้ดูตัวอย่าง รูปแบบเดิมรูปแบบใหม่ 1. ขั้นตอนการกำหนด ให้ไปที่ Settings2.ไปที่ตั้งค่าหัวบิลที่จะใช้พิมพ์บนหัวเอกสาร ทำการเลือกหัวบิลที่ต้องการแล้วกด F5 เพื่อทำการแก้ไข หรือจะสร้างใหม่ก็ได้ - กดที่หมายเลข 1 (สี) เพื่อจะทำการเลือกสีที่เราต้องการจะพิมพ์ออก - เลือกสีที่เราต้องการ เมื่อเสร็จก็ทำการจัดเก็บและลองทดสอบออกเอกสารขายและพิมพ์ดูComments


bottom of page