การสร้างรหัสสินค้าใหม่ โดยใช้ข้อมูลจากสินค้าอื่นๆ

Updated: Aug 25, 2018

1.เลือกรหัสสินค้าที่ต้องการจะ Duplicate

2.กดที่ปุ่ม Duplicate

3.ใส่รหัสใหม่แล้วทำการบรรทึก เพียงเท่านี้ท่านก็จะได้สินค้าใหม่แล้วเปลี่ยนข้อความบางส่วนการสร้างข้อมูลสินค้า (ตอนที่ 1)

ข้อดีของตัวจัดการข้อมูลสินค้า

  • กำหนดราคาสินค้าได้ 6 ราคา  (เอาไว้รองรับโมดูล Ecommerce ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต)

  • กำหนดหน่วยนับได้หลายระดับ เช่น ปากกา 1 กล่องมี 24 โหลและ 1 โหลประกอบด้วยปากกา 12 ด้าม

  • สามารถระบุว่าสินค้าเป็นประเภทที่ไม่ต้องตัดสต็อกสินค้าใช้ได้ตลอด

  • จำนวนต่ำสุดในคลัง ในกรณีที่สินค้าต่ำกว่าที่กำหนดเราสามารถข้อดูข้อมูลสินค้าๆนั้นผ่านทางรายงาน

  • สามารถกำหนดรหัสสินค้านั้นๆ เพื่อเอาไว้ใช้สำหรับการทำหมายเหตุ เช่น "*"

  • สามารถกำหนดว่าเป็นสินค้าที่ต้องเก็บ Serial Number (S/N, หรือเลข IMEI เลขเครื่องยนต์) *** ตรงนี้จะเป็น Qacc  Version ในอนาคตขึ้นไป

  • กำหนดรายละเอียดสินค้าแบบละเอียด (เอาไว้ใช้สำหรับโมดูล Ecommerce และ โมดูลใบเสนอราคา)

  • สินค้าสามารถกำหนดองค์ประกอบได้ เช่นชุด Combo1 ประกอบด้วย เตียง x1 หมอน x2 และที่นอน x1

  • สามารถกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างสินค้า เช่นเครื่องพิมพ์รุ่นนี้จะใช้หมึกเบอร์นี้ เวลาค้นหาเครื่องพิมพืก็จะมีข้อมูลสินค้าที่สัมพันธ์กันออกมาให้ดู (Telesale)

1.ไปที่โมดูล IC- – >จัดการข้อมูล – – > ข้อมูลสินค้า


หรือกดที่ไอคอนรูปบาร์โค้ด