IC-หมวดสินค้าหลายระดับโดยทั่วไปสินค้ามักจะมีหมวดสินค้าเพื่อง่ายต่อการขอดูข้อมูลหรือรายงาน เช่นรายงานการเคลื่อนไหวของสินค้าตามหมวดสินค้า แต่ในบางกิจการมีความต้องการที่จะให้มีหมวดย่อยของหมวดสินค้าหลัก เช่นร้านไฟฟ้า มีหมวดหลักคือทีวีและมีความต้องการที่จะมีหมวดสินค้าย่อยลงไปเพื่อเก็บยี่ห้อของทีวีแต่ละตัว
** ฟีเจอร์นี้จะมีเฉพาะในรุ่น Qacc ที่เป็น Professional ขึ้นไป